Çalışma Alanlarımız
Çalışma alanlarımızın ilkesini önleyici avukatlık olarak tanımlıyoruz.
Bu bağlamda bir çok alanda çalışmalar yürütüyor ve hizmet veriyoruz.

Fintech Şirketleri

Düzenlemelere Uyum: Fintech şirketleri, farklı ülkelerde ve bölgelerdeki sıkı f...

İhale Mevzuat

Ülkemizde hızla uygulanan özelleştirmeler ile kamu kurumlarının özel sektörden m...

Sermaye Piyasası Hukuku

Ülkemizde gelişen sermaye piyasalarına paralel olarak sermaye piyasası ile ilgil...

Aile Hukuku

Aile, toplumun en temel yapı taşıdır. Bu nedenle tarih boyunca ailenin korunması...

Vergi ve İdare Hukuku

Vergi ve İdare Hukuku, kamu hukuku alanında yer alan birbiriyle bağlantılı iki a...

Enerji Hukuku

Enerji hukuku, yenilenebilir ve yenilenemez enerjinin kullanılması ve vergilendi...

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Türkiye, son 20 yılında Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku alanında çok hızlı ivme kat...

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş Hukuku özetle; Bir iş sözleşmesine dayanarak ücret geliri karşılığında, bir b...

Bankacılık ve Finans

Hukuk Büromuz tarafından banka ve finans kurumları ile çalışmalarımız kapsamında...

İcra ve İflas Hukuku ile Yeniden Yapılandırmalar

Hukuk Büromuz kurulduğu günden bu yana ülkemizin önde gelen banka ve finans kuru...

Dava ve Uyuşmazlık Çözümleri

Dava ve Uyuşmazlık Çözümleri Hukuk Büromuzun müvekkillere sunduğu en önemli hizm...

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku özetle; bir ülkede Evlilik, iş, zorunlu göç ve ...

Kişisel Verileri Koruma Hukuku

Anayasa’mızın Anayasanın 20. Maddesinde yer alan “Herkes, kendisiyle ilgili kişi...

Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları

Arabuluculuk; Sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunm...

Yurtiçi ve Yurtdışı Alacak Sigortaları

Genel olarak Sigorta Sözleşmesi; sigortacının bir prim karşılığında, kişinin ...

Soruşturmalar, Uyum ve Etik

Şirketlerin kurumsallaşma sürecinde en önemli düzenlemeler arasında rüşvet, yols...

Girişim Sermayesi Yatırımları ve Start-Up’lar

Türkiye’de son yıllarda çok fazla Start-Up şirketin kurulmasına bağlı olar...

Yazılım ve Teknoloji Şirketleri

Türkiye’de özellikle finansal teknoloji sistemleri ile e-ticaret platformlarının...

Kurumsal Yönetim

Müvekkillerimizin hukuki mevzuat ve kurallara uygun olarak faaliyetlerini yürütm...

Aile Şirketleri ve Yapılandırma

Gelişen aile şirketlerinin büyük ekonomik güce ve servete ulaşması sonucunda ort...

Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları

Ülkemizde Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarını yasal statüye oturtan 6493 sayı...

Birleşme, Bölünme ve Devralmalar

Sermaye şirketlerinin ortaklık paylarının satışı, yatırım alması ve ortak girişi...

Şirketler Hukuku ve Danışmanlık

Şirketler hukuku ve danışmanlık ana faaliyet alanlarımızdan biridir. Bu alandaki...