Kurumsal Yönetim
Kurumsal Yönetim

Müvekkillerimizin hukuki mevzuat ve kurallara uygun olarak faaliyetlerini yürütmeleri, sermaye yatırımlarının planlanması, idari yapılanmalarının düzenlenmesi, yönetim kurulu toplantılarında katılım sağlanmak suretiyle alınacak kararların hukuki değerlendirmesinin yapılması gibi alanlar başta olmak üzere müvekkillerimize kurumsal yönetim desteği sunmaktayız.

Birçok şirkette bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevinin üstlenerek kurumsal yönetim ilkelerinin oluşturulmasında doğrudan sorumluluk almaktayız.

Ayrıca müvekkillerimizin özel projelerinde yetki ve sorumluluk alarak projenin başından sonuna kadar hukuki kimliğimizle yönetim danışmanlığı hizmeti sunarak hukuki bir bakış açısıyla projelerin yönetimine katkı sağlamaktayız.

Sahip olduğumuz hukuki bilgi ve deneyime ilaveten çeşitli sektörlerde kazandığımız iş tecrübelerimizi de müvekkillerimiz ile paylaşmaktayız.