Soruşturmalar, Uyum ve Etik
Soruşturmalar, Uyum ve Etik

Şirketlerin kurumsallaşma sürecinde en önemli düzenlemeler arasında rüşvet, yolsuzluk, kara paranın aklanması, dolandırıcılık (fraud) alanında yapılan çalışmalar gelmektedir. Şirketlerde üst ve alt yönetimin hukuka aykırı nitelikte bu eylemlerde bulunmasını engellemek amacıyla etkili bir hukuki düzenleme yapılması büyük önem arz etmektedir.

Uygulamada kurumsallaşma yoluna giren şirketlerde birçok orta ve üst düzey yönetici atanması ve bu yöneticilere bağlı birimler oluşturulması kaçınılmazdır. Buna bağlı olarak da yönetilmesi gereken büyük bir organizasyon karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle Soruşturmalar, Uyum ve Etik alanında düzenleme yapmak pek kolay olmamaktadır. Zira bu disiplinlerin getirdiği sınırlamalara personellerin uyum sağlaması zaman almaktadır. Bu süreçte hukuki düzenlemelerin yapılması kadar denetlenmesi ve ihlallerin etkin soruşturulması da önem arz etmektedir.

Günümüzde ulusal ve uluslararası alanda iş birliği yapan şirketlerin birçoğu artık sözleşmeler içerisinde Soruşturmalar, Uyum ve Etik konularında muhatap şirketinde uymasını istedikleri asgari taahhütlere yer vermektedir.

Hukuk Büromuz bu alanda şirketlerdeki gerekli politika, prosedür, yönetmelik, yetki matriksi oluşturulması gibi birçok başlık altında ihtiyaç duyulan düzenlemelere yönelik sade ve pratik çözüm önerileri ile hizmet sunmaktadır. Ayrıca bu kuralların hukuki ve idari denetim süreçlerinin yönetilmesinde aktif rol alarak gerekli birim ve kurulların teşekkül etmesine katkı sağlamaktadır.