Aile Hukuku
Aile Hukuku

Aile, toplumun en temel yapı taşıdır. Bu nedenle tarih boyunca ailenin korunması için toplumların birçok düzenleme yaptığını görmekteyiz. Ülkemizde aile müessesinin ve aile bireylerinin korunması için, Uluslararası taraf olunan sözleşmeler, Anayasa ve Türk Medeni Kanunu içerisindeki düzenlemeler ve bunlara ilaveten özel nitelikte yasal düzenlemeler yapılmıştır. Tüm bu düzenlemelerin temelinde ailenin bireylerinin ve kurumsal yapısının korunmasının öne çıktığını görmekteyiz.

Aile Hukuku alanına giren en yoğun konuların başında ailenin oluşmasının ilk temelini atan eşler arasındaki ilişkiden kaynaklanan sorunlar gelmektedir. Bu sorunları aile bireyleri arasındaki ilişkiden kaynaklanan sorunlar takip etmektedir. İlişki temelli sorunların doğal sonucu olarak mali konularla ilgili ihtilaflar da yine Aile Hukuku’nun konusunu ilgilendirmektedir. Bu ilişkilerden kaynaklanan sorunların hukuki yansımalarını; boşanma, nafaka, mal rejimleri, aile konutu, soy bağı, nüfus kaydının düzeltilmesi, evlat edinme, velayet, vesayet, kayyımlık, yasal danışmanlık, aile içi şiddet, yapay döllenme, çocuk istismarı, çocuk kaçırma gibi başlıklar altında görmekteyiz. Özel nitelikteki bu sorunların çözümünün de özel mahkemeler aracılığı ile yapılması için Aile Mahkemeleri kurulmuş ve bu ihtilaflar Aile Mahkemesinin görev ve yetki alanına devredilmiştir.

Hukuk Büromuz tarafından Aile Hukukunu ilgilendiren bu uyuşmazlıklarda müvekkillerimizi aile mahremiyetine uygun ve hassas bir şekilde temsil ederek öncelikli olarak ailenin korunması amacıyla hareket edip uyuşmazlıkların çözümünde rol almaktayız. Bu uyuşmazlıkların giderilmesi sürecinde ihtiyaç duyulan aşamalarda konusunda uzman psikolog, sosyal uzman gibi danışman iş ortaklarımızla iş birliği yaparak büyük bir özen ve hassasiyetle hizmet vermekteyiz.