Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları
Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları

Arabuluculuk; Sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması hâlinde çözüm önerisi de getirebilen, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve kamu hizmeti olarak yürütülen ihtiyari bir uyuşmazlık çözüm yöntemini ifade eder.

Ülkemizde 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile ikincil mevzuat olan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği ile Arabuluculuk müessesi kurumsal bir altyapıya kavuşmuş ve Adalet Bakanlığı, Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafında regüle edilmeye başlanmıştır.

Hukuk Büromuzda Arabuluculuk Daire Başkanlığı, Arabulucular Siciline kayıtlı Arabulucular tarafından zorunlu ve ihtiyari arabuluculuk faaliyetleri yürütülmektedir. Ayrıca müvekkillerimizin arabuluculuk sürecindeki dosyalarında onları en iyi şekilde temsil ederek müzakerelerde aktif rol üstlenmekteyiz.