İhale Mevzuat
İhale Mevzuat

Ülkemizde hızla uygulanan özelleştirmeler ile kamu kurumlarının özel sektörden mal ve hizmet alımı işler nedeniyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, Devlet İhale Kanunu ve ikincil mevzuatlar kapsamında kamu ihalelerine katılım sürecinin alanında uzman Avukatlar ile yönetilmesi büyük önem arz etmektedir.

Bilhassa İhalelere katılan özel sektör katılımcılarının ihale mevzuatını yakından takip edememesi, ihale şartnamelerindeki usule ve esasa dair kurallara uymada sorun yaşaması büyük hak kayıplarına neden olabilmektedir.

Hukuk Büromuz, müvekkillerimizin kamu ihalelerine katılım sürecinde aktif rol alarak ihale sürecini yürüten ekip ile koordinasyon ve iş birliği içerisinde hareket edip müvekkillerine gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeyi sağlamaktadır. Ayrıca ihale süreci sonrasında ikame edilen/edilecek iptal davalarında, ceza soruşturmaları ve davaları ile idari soruşturmalarda müvekkillerimizi en iyi şekilde temsil etmekteyiz.