Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları
Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları

Ülkemizde Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarını yasal statüye oturtan 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri Ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un yürürlüğe girdiği 2013 yılından bu yana sektörde aktif olarak faaliyette bulunmaktayız. Başlıca faaliyetlerimizi şirket kuruluşu, şirkete ait politika ve prosedürlerin hazırlanması, faaliyet izni başvuru dosyası hazırlanması, bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevinin üstlenilmesi, Şirketin Temsilcileri başta olmak üzere 3. Kişi ve kuruluşlarla olarak hukuki ilişkilerinin düzenlenmesi ve denetimi, hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi olarak sayabiliriz.

Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Derneği başta olmak üzere sektördeki oyuncuların yer aldığı birçok kuruluşta aktif görev alarak sektörde derin bir kurumsal bilgi ve tecrübeye sahibiz.

Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları ile ilgili ikincil mevzuatların düzenlenmesi ve değiştirilmesi süreçlerinde taslak metin çalışmalarında yer almamız ilgili mevzuat hükümlerine hakim olmamızı sağlamıştır.

Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu olan müvekkillerimizin sektördeki gelişimlerini yakından takip ederek sektörel gelişmeleri hukuki perspektif ile yakından izleme deneyimine sahibiz.

Sektördeki kuruluşlar ile sektör dışı yatırımcılar arasında birçok ortaklık anlaşması sürecini doğrudan yöneterek T.C. Merkez Bankası A.Ş.’den pay devri izni alınması başta olmak üzere hukuki çıktıların düzenlenmesi ve operasyonel süreçlerin yönetiminde tecrübe sahibi olan az sayıda hukuk bürosu arasındayız.

Ayrıca ödeme sistemi cihazları üretimi ve satışı alanında faaliyet gösteren şirketler ile de aktif çalışarak FinTech alanında birbirine entegre olmuş birçok ödeme sisteminin hukuki ilişkisinin düzenlenmesinde rol almaktayız.

Hali hazırda birçok Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu ile FinTech (Finansal Teknoloji) ve yazılım şirketine geniş kapsamlı hukuki ve yönetimsel danışmanlık hizmet vermekteyiz.