Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku
Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku özetle; bir ülkede Evlilik, iş, zorunlu göç ve tatil gibi pek çok nedenle bulunan yabancıların sırf yabancı olmaları sebebiyle tabi oldukları rejimlerdir.

Dünya genelinde son yıllarda yoğun bir şekilde yaşanan küreselleşme konusunda atılan adımlar, savaşlar, ekonomik krizler, eğitim ihtiyaçları, doğal afetler, iklim bozuklukları gibi başlıca nedenlerden dolayı yabancılar ve vatandaşlık hukuku önem kazanmıştır. Türkiye bu göç dalgalarından en yoğun etkilenen ülkelerden birisidir. Özellikle son 20 yıldır yabancıların Türkiye’ye olan ilgisi iyice artmıştır. Turizm ve ticaret amacıyla ülkemizde bulunan yabancıların yanında savaş ve iç karışıklıklar nedeniyle ülkelerin terk ederek mülteci, göçmen ve diğer statülerde ülkemize gelen birçok yabancı bulunmaktadır.

Yabancılara ait sermayenin ülkemizde yatırıma dönüşmesi, şirket kuruluşları, şirket ortaklıkları kurulması, yabancı ve Türk şirketlerine danışmanlık verilmesi gibi ticari alanlarda hukuk büromuzun yoğun çalışmaları bulunmaktadır. Bunun yanında yabancılara ikamet izni, çalışma izni, vatandaşlık alma gibi konularda da konusunda uzman danışmanlarımızla birlikte hizmet vermekteyiz.