Şirketler Hukuku ve Danışmanlık
Şirketler Hukuku ve Danışmanlık

Şirketler hukuku ve danışmanlık ana faaliyet alanlarımızdan biridir. Bu alandaki faaliyetlerimiz, şirketlerin kuruluş sürecinden tasfiyesine kadar olan geniş bir alanı kapsamaktadır.

Başlıca çalışma başlıklarımız; şirketlerin esas sözleşmelerinin hazırlanması, ortaklar arasında hissedarlık sözleşmelerinin hazırlanması, ortaklık ruhuna ve şartlarına uygun ortaklık yapısı ve pay grupları planlaması, alınması gereken yasal izinlerin alınması, genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının organize edilerek yürütülmesi, sermaye artırım ve azaltımı işlemleri, pay devirleri, nev’i değiştirme, birleşme, bölünme işlemlerinin yapılması, şirketlerin hukuki olarak yapılandırılması ve nihayetinde tüm bu süreçler için danışmanlık ve sahada operasyonel destek verilmesi hizmetleridir.

Şirketler hukuku ve danışmanlık alanında çalışmalarımızı yürütürken şirketlerin ve ortakların ticari hedeflerine en uygun hukuki yolu ve stratejiyi belirlemek için standart olmayan özel seçenekler sunmaktayız. Aynı zamanda tüm bu süreçlerin yürütülmesinde müvekkillerimizin yanında rol alarak süreci müvekkillerimiz ile birlikte aktif şekilde yürütmekteyiz.