Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku
Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Türkiye, son 20 yılında Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku alanında çok hızlı ivme kat etmiş ve bu alanda birçok düzenleyici kanun, yönetmelik ve diğer alt mevzuat çalışmaları yapılmıştır. Ülkemizde kentsel dönüşüm uygulamaları, nitelikli konut ihtiyacının karşılanması için yapılan projeler, kamu yatırımları ile özel sektör tarafından yapılan endüstriyel yatırımlar hızla artış ve gelişme göstermiştir. Tüm bu gelişmeler Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku’nu doğrudan etkilediğinden çok geniş bir uygulama alanına sahip hukuk konusunun ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku içerisinde gerçek ve tüzel kişilerin birbirleri ile olan ilişkileri, meslek odaları ile olan ilişkileri, devlet ile olan ilişkileri, denetim makamları ile olan ilişkileri gibi bir çok hukuki ilişki bulunmaktadır. Bu ilişkilerin büyük bir kısmı yasal mevzuatların öngördüğü zeminde yürütüldüğünden bu alanda uzman hukukçulara olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır.

Hukuk Büromuz; yap, işlet, devret modeli ile yapılan inşaat yatırımları, kentsel dönüşüm projeleri, nitelikli konut ihtiyacına yönelik özel projeler, sanayi şirketlerinin endüstriyel inşaat yatırımları, kamu kurumlarının açtığı ihaleler kapsamında yapılan inşaat yatırımları gibi birçok alanda aktif olarak faaliyet göstermektedir. Bu alanlarda müvekkillerimize, projelerinin başından sonuna kadar aktif bir şekilde danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Ayrıca müvekkillerimizi tapu sicil müdürlükleri, ilgili bakanlıklar ve kurumlar nezdinde en iyi şekilde temsil ederek resmi ilişkilerini yönetiyoruz. Tüm bu ilişkilerin düzenlenmesi kapsamında yoğun danışmanlık ve sözleşme çalışmaları yaptığımızdan engin bir tecrübeye sahibiz. Sahip olduğumuz bu tecrübe ile geniş bir alanda müvekkillerimize Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku alanında hizmet vermekteyiz.