Yurtiçi ve Yurtdışı Alacak Sigortaları
Yurtiçi ve Yurtdışı Alacak Sigortaları

Genel olarak Sigorta Sözleşmesi; sigortacının bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun, meydana gelmesi hâlinde bunu tazmin etmeyi ya da bir veya birkaç kişinin hayat süreleri sebebiyle ya da hayatlarında gerçekleşen bazı olaylar dolayısıyla bir para ödemeyi veya diğer edimlerde bulunmayı yükümlendiği sözleşmedir.

Sigorta Hukuku günümüzde birçok alanda aktif bir gelişim sürdürmekte ve yeni yeni sigorta türleri uygulamaya alınmaktadır. Bu Sigorta türlerinden birisi de Alacak Sigortası’dır.

Ülkemizde ve dünyada Alacak Sigortasının en yaygın kullanım alanı ihracat yapan şirketlerin alacaklarını hukuki koruma altına alma amacıyla düzenlenen ihracata yönelik Alacak Sigortası poliçeleridir. Ticari hayatta, alım-satım işleminin her zaman peşin yapılamaması, ticari işletmelerin bir birine belli bir cari hesap limiti tanımlayarak bu limit içerisinde daha hızlı bir ticari faaliyet yürütmesi,  emtiaların muayene işlemi sonrası ödeme yapılmak istenmesi gibi nedenlerden dolayı Alacak Sigortası her geçen gün önem arz eder hale gelmiştir. Öyle ki günümüzde yurt içi satış işlemlerinin Alacak Sigortası kapsamına alınmasına önem verilmiş ve bu kapsamda kamu otoriteleri ile finans ve sigorta şirketleri tarafından yeni poliçe türleri oluşturularak şirketlerin bu yöndeki ihtiyaçları giderilmeye çalışılmaktadır.

Hukuk Büromuz Alacak Sigortası alanında Sigorta şirketlerinin hasar tazmin talepleri kapsamında rücu işlemlerinde aktif rol oynadığı gibi sigorta ettiren ile sigorta şirketleri arasındaki ihtilaflarda da uzmanlaşmıştır. Özellikle Alacak Sigortasın konusunda ülkemizin önde gelen kuruluşlarından olan Eximbank’ın uzun yıllar müvekkillerimiz arasında olmasından dolayı bu alanda derin bir tecrübeye sahibiz. Hukuki dava ve takiplerin yanı sıra müvekkillerimizin sigorta şirketleri ile aralarında düzenlenen poliçelerin müzakeresine de katılarak poliçenin düzenlenmesinden tazminine kadar tüm aşamalarda süreç yönetimi hizmeti vermekteyiz.