Aile Şirketleri ve Yapılandırma
Aile Şirketleri ve Yapılandırma

Gelişen aile şirketlerinin büyük ekonomik güce ve servete ulaşması sonucunda ortaya çıkan aile ilişkilerinden kaynaklı sorunların hukuki bir zeminde giderilmesi, miras ve veraset ilişkilerinin planlanması, ikinci kuşak ortakların şirket yönetimine katılımı, aile anayasasının hazırlanması gibi ihtiyaçlar için her somut olaya özel hukuki çözümler sunmaktayız.

Ekibimiz aile şirketlerinin mahremiyetine uygun bir şekilde süreci yöneterek şirketin menfaat çatısı altında ortaklıkların bireysel hak ve menfaatlerinin adil ve hakkaniyete uygun bir şekilde hukuki yapılandırmasında tecrübe sahibidir.

Yapılan çalışmalar sonrasında aile bireyleri şirket yönetimine daha aktif ve planlı bir şekilde katılarak sorumluluk almaktadır. Yapılandırma sonrasında zaman içerisine sahip olunan ekonomik varlıklar daha güçlü bir temel üzerinde yükselerek gelişmekte ve aile bireylerinin iş birliğinin gücü ile yeni yatırımlara girişim yapabilmektedir.