Bankacılık ve Finans
Bankacılık ve Finans

Hukuk Büromuz tarafından banka ve finans kurumları ile çalışmalarımız kapsamında özel şirketlerin kullanacakları krediler için ipotek, makine rehni, araç rehni, ticari işletme rehni, hisse senedi rehni gibi teminat türlerinin belirlenerek tesis edilmesine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Bu hizmetlerin yanı sıra müvekkillerimizin yurt içindeki ve yurt dışındaki yatırım kredilerinin programlanması, şirket yatırımlarının finansmanında banka, finans kurumları ve alacak sigortası yapan kurumların devreye sokularak kredilendirilme sürecinin yönetilmesi gibi birçok özel projede rol almış bulunmaktayız.

Bankacılık ve Finans alanında hizmetler arasında; şirket içindeki yönetim kurulu, ortaklar kurulu, genel kurulu bilgi notlarının ve sunumların hazırlanması, toplantıların organize edilmesi, gerekli kararların alınmasının sağlanması ve müvekkillerimiz ile ortakları arasındaki ilişkinin yürütülmesi gibi yönetimsel danışmanlık alanını da ilgilendiren özel çalışmalar da bulunmaktadır.