Birleşme, Bölünme ve Devralmalar
Birleşme, Bölünme ve Devralmalar

Sermaye şirketlerinin ortaklık paylarının satışı, yatırım alması ve ortak girişim kurulması gibi süreçlerin hukuki şartlarını ve stratejisini belirleyerek yol haritası oluşturmaktayız. Bu alanda hissedarlık sözleşmesi, joint venture sözleşmesi, hisse alım-satım sözleşmesi gibi tüm sözleşmesel süreçlerde müvekkillerimizi müzakere masasında en iyi şekilde temsil etmekteyiz. Yatırımcılar adına yürüttüğümüz Due Diligence çalışmalarında iş ortaklarımızın da katılımı ile mali ve operasyonel konuları da kapsayacak şekilde ayrıntılı raporlamalar yapmaktayız.

Sahip olduğumuz tecrübe ve müvekkillerimiz ile olan güçlü ilişkiler sayesinde birçok birleşme ve devralma projesinde müvekkillerimizi geniş yetkiler ile temsil edip projeleri başarı ile tamamlamış bulunmaktayız.