Enerji Hukuku
Enerji Hukuku

Enerji hukuku, yenilenebilir ve yenilenemez enerjinin kullanılması ve vergilendirilmesini düzenleyen hukuk dalıdır. Enerji hukuku genel olarak elektrik, doğalgaz, petrol, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) piyasaları ve yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili alanlarda faaliyet göstermektedir. Enerji, ülkelerin ekonomik ve toplumsal gelişimlerinin motor gücü ve yaşam kaynağıdır. Yaşamın her alanında ve hemen tüm ekonomik sektörlerdeki (tarım, sanayi, ulaştırma, ticaret, kamu hizmetleri, vb.) her türlü ürün ve hizmetin üretimi için vazgeçilmez girdidir. Enerji aynı zamanda; sağlık, beslenme, eğitim, güvenlik vb. gibi tüm yurttaşlar için en temel hizmetlerin temininin yanında, onların yaşam seviyelerini arttırma potansiyeli ile de değerli bir faktördür. Bu nedenlerle de enerji alanında hukuki düzenlemelerin ve politikaların temel ilkeleri, tüm bu yaşamsal gereksinimlere yanıt verilebilecek biçimde belirlenmeli ve uygulanmalıdır.

Enerji Hukuku içerinde en yoğun ilişki enerji üreten şirketler ile devlet arasındaki ilişkidir. Enerjinin tüketicilere satışı süreci yasal düzenlemelerin belirlediği kriterlere göre yapıldığından bu alandaki ilişkilerden doğan uyuşmazlıkların yoğunluğu -ticari alacak-borç sorunlarını dikkate almaz isek- daha azdır.

Ülkemizde özellikle son 15 yılda yenilenebilir enerji kaynaklarının ruhsatlandırılmasına hız verilmesi ile sektördeki gelişmenin hızı artmış ve bu alanda birçok yerli ve yabancı yatırımcının yatırım yapmasına imkân sağlanmıştır. Bu yatırımların niteliği gereği yatırımcıların büyük bir kısmı kurumsal şirketlerden oluşmaktadır. Bu kapsamda enerji üreten şirketlerin başta Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile olan hukuki ilişkilerinin yürütülmesinde aktif rol almaktayız. Ayrıca bu alanda son yıllarda çok yoğun şirket satışları olduğundan enerji üreten tesisler için değerleme çalışması yapılmasında rol alma, tesislerin satışının hukuki mimarisinin dizaynı, finansman ihtiyacının planlanması, yatırımcı adayları ile görüşerek yatırımcı temin etme gibi birçok hukuki ve ticari ilişkiyi yönetme tecrübesine sahibiz.