İcra ve İflas Hukuku ile Yeniden Yapılandırmalar
İcra ve İflas Hukuku ile Yeniden Yapılandırmalar

Hukuk Büromuz kurulduğu günden bu yana ülkemizin önde gelen banka ve finans kurumlarının alacaklarının takip, tahsil ve tasfiye süreçlerinde aktif rol almıştır. Bu alanda sahip olduğumuz derin tecrübeler ile müvekkillerimize öncelikle önleyici hukuk hizmetleri kapsamında alacaklarını teminat/garanti alınacak hukuk yöntemler önererek ticari hayattaki risklerini en aza indirmeyi hedeflemekteyiz. Bu kapsamda alacak sigortası, alacak devri (temlik), ipotek, araç rehni, ticari işletme rehni, makine rehni v.s. gibi bir çok teminat türünün tesisini, yönetilmesini, tahsilini ve tasfiyesini yürütmekteyiz.

Müvekkillerimizin gerçek/tüzel kişiler ve kurumlar ile aralarındaki alacakların en uygun şekilde yapılandırılmasını sağlamak üzere müzakerelere aktif katılım sağlıyoruz. Bu güne kadar bir çok projeyi ve dosyayı başarı ile yürütmüş olmanın tecrübesi ile bu  günden sonra da bu alanda müvekkillerimize hizmet vermeye devam edeceğiz.