HAKAN DURAK
KURUCU, AVUKAT

Görevimiz sadece oluşmuş ihtilafları çözmek değil, aynı zamanda müvekkillerimizin hukuki güvenliğini sağlamaktır.

Anasayfa
Uzmanlaşmış olduğumuz çalışma alanlarımızda yenilikçi ve yasal çözümlerle etkin ve hızlı bir hizmet sunuyoruz.
Çalışma Alanlarımızla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor ve müvekkillerimizin proje ve iş modellerini geliştirilmesinde önleyici avukatlık hizmetimiz ile etkin rol alıyoruz. Bu bağlamda bir çok temel hukuk alanında ve sektörde çalışmalar yürütüyor ve hizmet veriyoruz.

Şirketler Hukuku ve Danışmanlık

Şirketler hukuku ve danışmanlık ana faaliyet alanlarımızdan biridir. Bu alandaki...

Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları

Ülkemizde Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarını yasal statüye oturtan 6493 sayı...

Dava ve Uyuşmazlık Çözümleri

Dava ve Uyuşmazlık Çözümleri Hukuk Büromuzun müvekkillere sunduğu en önemli hizm...

Birleşme, Bölünme ve Devralmalar

Sermaye şirketlerinin ortaklık paylarının satışı, yatırım alması ve ortak girişi...

Fintech Şirketleri

Düzenlemelere Uyum: Fintech şirketleri, farklı ülkelerde ve bölgelerdeki sıkı f...

Yurtiçi ve Yurtdışı Alacak Sigortaları

Genel olarak Sigorta Sözleşmesi; sigortacının bir prim karşılığında, kişinin ...

Aile Şirketleri ve Yapılandırma

Gelişen aile şirketlerinin büyük ekonomik güce ve servete ulaşması sonucunda ort...

Kurumsal Yönetim

Müvekkillerimizin hukuki mevzuat ve kurallara uygun olarak faaliyetlerini yürütm...

Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları

Arabuluculuk; Sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunm...

Girişim Sermayesi Yatırımları ve Start-Up’lar

Türkiye’de son yıllarda çok fazla Start-Up şirketin kurulmasına bağlı olar...

Yazılım ve Teknoloji Şirketleri

Türkiye’de özellikle finansal teknoloji sistemleri ile e-ticaret platformlarının...

İcra ve İflas Hukuku ile Yeniden Yapılandırmalar

Hukuk Büromuz kurulduğu günden bu yana ülkemizin önde gelen banka ve finans kuru...

Sermaye Piyasası Hukuku

Ülkemizde gelişen sermaye piyasalarına paralel olarak sermaye piyasası ile ilgil...

Kişisel Verileri Koruma Hukuku

Anayasa’mızın Anayasanın 20. Maddesinde yer alan “Herkes, kendisiyle ilgili kişi...

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Türkiye, son 20 yılında Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku alanında çok hızlı ivme kat...

Soruşturmalar, Uyum ve Etik

Şirketlerin kurumsallaşma sürecinde en önemli düzenlemeler arasında rüşvet, yols...

Enerji Hukuku

Enerji hukuku, yenilenebilir ve yenilenemez enerjinin kullanılması ve vergilendi...

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş Hukuku özetle; Bir iş sözleşmesine dayanarak ücret geliri karşılığında, bir b...

Vergi ve İdare Hukuku

Vergi ve İdare Hukuku, kamu hukuku alanında yer alan birbiriyle bağlantılı iki a...

İhale Mevzuat

Ülkemizde hızla uygulanan özelleştirmeler ile kamu kurumlarının özel sektörden m...

Bankacılık ve Finans

Hukuk Büromuz tarafından banka ve finans kurumları ile çalışmalarımız kapsamında...

Kategoriyle ilgili diğer yazılarımızı inceleyebilirsiniz.